top of page

Pitriazis Rosea

Pitriazis rosea; daha çok gövdede ortaya çıkan, üzeri ince kepekli, pembe renkli, yuvarlak-oval şekilli döküntülerle karakterize, kendiliğinden düzelebilen bir hastalıktır.

 

Pitriazis roseanın nedeni nedir?

Pitriazis (ince kabuklu), rosea (gül renkli) anlamına gelen bir hastalık olup daha çok kış aylarında ortaya çıkar. Virüslerle ortaya çıktığı ileri sürülse de tam bilinmemektedir.

 

Kimlerde sık görülür?

Toplu yaşam alanlarında daha sık görülmektedir. Daha çok adölesan ve gençlik dönemlerinde görülür.

 

Pitriazis rosea ırsi midir?

Bu hastalığın ırsi bir geçişi yoktur.

 

Hastalık bulaşıcı mıdır?

Hastalığın bulaşıcılığı konusunda kesin bilgi olmamakla beraber kalabalık ortamlarda daha sık olması nedeniyle bu durum şüphelidir.

 

Pitriazis rosea bulguları nelerdir?

Hastalık genellikle gövdede tek bir odaktan (haberci plak) başlar, daha sonra etrafında buna benzeyen döküntüler ortaya çıkar. İlk döküntü diğerlerine göre daha büyüktür ve yaklaşık 2 hafta içinde bunu takiben tüm gövdeye ve kol ve bacaklara yayılabilir. Bu döküntüler pembe renkli yuvarlak veya oval şekilli olup üzerinde talaş benzeri ince beyaz kepekler vardır. Bu kepekler bir ucundan deriye tutunup bir ucu serbest kaldığı için yakalık

tarzında bir görünüm verir. Döküntü özellikle sırtta olduğunda “Çam Ağacı” manzarası biçiminde bir görüntü verebilir. Hastalık nadiren kaşıntılıdır.

 

Pitiriazis Rosea tanısı nasıl konulur?

Dermatologunuz klinik muayene ile tanıyı koyabilir. Bazı durumlarda tanıyı kesinleştirmek amacıyla deri biopsisi ya da diğer hastalıkları dışlamak için ince kabuklardan mantar testi yapılabilir.

 

Hastalığın seyri nasıldır?

Hastalık 6-8 hafta içinde kendiliğinden düzelir. Ancak haberci plak denilen ilk döküntüden sonra deriyi tahriş etmek hastalığın artmasına neden olabilir. Bu nedenle dikkatli olmak gerekir.

 

Pitriazis Rosea Tedavi edilebilir mi?

Hastalık tamamen tedavi edilebilir. Sınırlı olgularda ise herhangi bir ilaca gerek kalmadan hastalık kendiliğinden tamamen düzelir.

 

Hastalığın deride izi kalır mı?

Bu hastalık düzeldikten sonra iz kalmamaktadır.

 

Hastalığın tedavisinde neler yapılır?

Yaygın olmayan olgularda nemlendiriciler yeterli iken kaşıntılı durumlarda antihistaminik tabletler önerilir. Hastalığın seyri giderek artan bir özellik gösterebileceği için bazı durumlarda kortizonlu kremler 1-2 hafta gibi sürelerle doktorunuz tarafından önerilebilir.

 

Tedavi sırasında neler yapılmamalıdır?

Hastalığın normal seyri 6-8 hafta kadar sürebilir. Bu nedenle ilk haberci döküntü çıktığı andan itibaren sık ve deriyi tahriş edici banyodan kaçınmalı, banyolarda kese-lif yapılmamalı, derinin tahriş edilmemesine özen gösterilmeli, kaşımamalı, yumuşak ve pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir. İki ayı aşan süre içinde düzelme veya azalma olmaz ise dermatolog tarafından tekrar muayene edilmelidir.

bottom of page