top of page

Dermatolojik Hastalıklar ile ilgili açıklamalar Türk Dermatoloji Derneği'nin internet sayfasında hastalarımızı bilgilendirmek için hazırlanmış ve yayımlanan Hasta Bilgilendirme Broşürleri esas alınarak hazırlanmıştır.

http://www.turkdermatoloji.org

Dermatolojik Hastalıklar

bottom of page