top of page

Tırnak Batması ve Tedavisi

Tırnak batması; her yaşta görülebilen, tırnakların yanlardan ete doğru batması şeklinde tanımlanabilir. Tırnağın battığı yerde yumuşak dokuda yabancı cisim reaksiyonu olur. Sonuçta ağrı, kızarıklık ve şişlik önceleri hafifken zamanla dayanılmaz hal alabilir.

Ayak tırnakları, yanlış tırnak kesme ve pedikür, aşırı terleme, dar ya da topuklu ayakkabı giyme, tırnağın mantar enfeksiyonları, hamilelik, obezite, genetik yatkınlık gibi pek çok nedenle batabilir.

 

Tırnak batmasında değişik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemleri; tırnağın batan kısmını bir pamuk yardımıyla yukarı kaldırmak, cerrahi olarak tırnağın tamamının ya da bir kısmının çıkartılması (parsiyel matrisektomi yöntemi), tırnak teli takmak, tırnak tüpü takmak (ortez-protez yöntemi) olarak sıralayabiliriz. Bunlardan herhangi birisini batmanın nedenine, şiddetine göre seçmek mümkündür. Ancak günümüzde, tırnağın tamamen çekilmesi bu yöntemlere göre hem daha zahmetli hem de çekilen tırnağın yeniden batma riskinin yüksek olması, ya da çekilen tırnakta kalıcı deformasyonlar olabilmesi nedeniyle önerilmemektedir.

 

Parsiyel matrisektomi; lokal anestezi altında sadece tırnağın batan kısmı cerrahi olarak kesilir ve bazı kimyasal maddelerle o bölgenin revizyonu yapılır. Tırnak tamamen çekilmediği için iyileşme daha iyidir.

Tırnak tüpü ya da ortez-protez yönteminde lokal anestezi yapılarak tırnağın batan kısmındaki deri ve yumuşak doku fazlalıkları cerrahi olarak temizlenir. Ardından silindir şeklinde bir plastik aparat tırnak ile et arasına yerleştirilir. Birkaç gün pansumanları yapıldıktan sonra ortalama 15 günde tam iyileşme sağlanır.

Tırnak teli takılması; özel olarak hazırlanmış kanca şeklindeki teller tırnağın iki kenarına yerleştirildikten ve sabitlendikten sonra araları bir lastik ile gerilir. Böylece tırnağın yanlardan batması önlenmiş olur. Oldukça kolay bir yöntemdir ve genellikle lokal anestezi dahi gerekmeden tedavi yapılabilir. Bu yöntem sadece batmalarda değil kerpeten tırnak denilen bazı yapısal tırnak bozukluklarında da kullanılabilir.

 

Yukarıdaki tırnak batması tedavileri kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır. Ancak yöntemin seçimi batmanın şiddetine, altta yatan nedene göre hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.

bottom of page